മടി നിങ്ങളെ വയസ്സനാക്കും

മടിയന്‍മാരെയും മടിച്ചികളെയും ആശങ്കിയിലാഴ്ത്തുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് കാലിഫോര്‍ണിയില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അലസത നിങ്ങളെ വാര്‍ദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെനന്ന് തള്ളി വിടും എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. മടിയുള്ളവര്‍ക്കും കൃത്യമായി വ്യയാമം ചെയ്യാത്തവര്‍ക്കും എട്ട്…

View More മടി നിങ്ങളെ വയസ്സനാക്കും