യു.എൽ.ടി.എസ് സമ്മോഹന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സൈബർ ലോകത്തേക്ക്!

സൈബർ ലോകത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ വളരുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയാണ് യു.എൽ.ടി.എസ്. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായ ഊരാളുങ്കൽ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെ വളർച്ച വഴിത്താരയിൽ നിന്നാണ് യു.എൽ.ടി.എ സിന്റെയും കടന്നുവരവ്. രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ…

View More യു.എൽ.ടി.എസ് സമ്മോഹന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സൈബർ ലോകത്തേക്ക്!

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞത് 880 രൂപ

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടയില്‍ സ്വര്‍ണ വില 880 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് മാത്രം പവന് 120 രീപ കുറഞ്ഞ് 21,360 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 2670 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് ഇന്ന് വില. തുടര്‍ച്ചയായ ല്ലൊ ദിവസങ്ങളിലും ചെറിയ…

View More രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞത് 880 രൂപ