കണ്ണൂരില്‍ സിപിഎം പിന്തുണയോടെ ഇസ്ലാമിക ബാങ്ക്

ഇന്ത്യയില്‍ ഇത് വരെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സഹകരണ രംഗത്ത് പലിശ രഹിതമായ ഇസ്ലാമിക ബാങ്കിന് കണ്ണൂരില്‍ തുടക്കം. രാജ്യത്തെ ആദ്യ പലിശ രഹിത ബാങ്ക് കൂടിയാണിത്. മുസ്ലിം ന്യൂന പക്ഷത്തിന്റെ…

View More കണ്ണൂരില്‍ സിപിഎം പിന്തുണയോടെ ഇസ്ലാമിക ബാങ്ക്

ബാങ്കുള്‍ക്ക് സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഇടാക്കാമെന്ന് ആര്‍ബിഐ

വിവിധ ബാങ്ക് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഇടാക്കാന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. 2015 ല്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഈടാക്കാനുള്ള അധികാരം നല്‍കി കൊണ്ട് ആര്‍ബിഐ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതാണ്. സര്‍വ്വീസ്…

View More ബാങ്കുള്‍ക്ക് സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ഇടാക്കാമെന്ന് ആര്‍ബിഐ