ലഹരിക്കെതിരെ മദ്യ വർജ്ജന സമിതി

ലഹരിക്കെതിരെ മദ്യ വർജ്ജന സമിതി പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ജയ്‌ഹിന്ദ്‌ ചാനലിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റസൽ സബർമതി. പ്രസിഡണ്ട്‌ റസീഫ്. വനിതാ സെക്രട്ടറി പ്രീത ചന്ദ്രൻ. നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ അജിത് തോട്ടയ്ക്കാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തുമണിക് സംപ്രേഷണം ചെയും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *