രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞത് 880 രൂപ

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടയില്‍ സ്വര്‍ണ വില 880 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് മാത്രം പവന് 120 രീപ കുറഞ്ഞ് 21,360 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 2670 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് ഇന്ന് വില. തുടര്‍ച്ചയായ ല്ലൊ ദിവസങ്ങളിലും ചെറിയ തുക വീതം വില കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കുറവാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായി സ്വര്‍ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞതോടെ കരുതല്‍ നിക്ഷേപമായി സ്വര്‍ണം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നവരില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വിപണയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വില ഇനിയും കുറയാനാണ് സാധ്യത.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *