മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണം LDF നിലനിർത്തി

മംഗലാപുരം പഞ്ചായത്ത്‌ ഭരണം വീണ്ടും LDF നിലനിർത്തി. ആകെ 20സീറ്റ്‌ ഉള്ള പഞ്ചായത്ത്‌ . ധാരണ പ്രകാരം രണ്ടര വർഷം ജനതാദൾ പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി ആയിരുന്നു. ഷാഫി ഒഴിഞ്ഞതോടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPM ലെ മധു പ്രസിഡന്റ് ആയി. LDF നും UDF നും 10വീതം മെമ്പർമാർ. വോട്ട് എടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്‌ അംഗം ഷാനവാസ്‌ വോട്ട് അസാധു ആക്കി. ഇതോടെ ഭരണം നിലനിർത്താൻ LDF നു സാധിച്ചു. വിപ് ലംഘിച്ചു വോട്ട് അസാധു ആക്കിയ ഷാനവാസിനെ പാർട്ടി പുറത്താക്കി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *