പാട്ടത്തിൽ സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രസംഗം

സംസ്ഥാന മദ്യ വർജ്ജന സമിതി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന 101ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രസംഗം. അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗം 10/7/2018രാവിലെ 10,30ന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി. ശശി നിർവഹിക്കും. പ്രശസ്ത കവി കാര്യവട്ടം ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ മുഘ്യ അതിഥി ആയി പങ്കെടുക്കും. യോഗത്തിൽ വെച്ച് അഗ്നിമിത്രേ. കലാഭവൻ സച്ചു എന്നിവരെ ആദരിക്കും. പ്രസിഡന്റ്

റസീഫ് ആദ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കും സെക്രട്ടറി റസൽ സബർമതി റിപ്പോർട്ട്‌ അവതരിപ്പിക്കും. സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സ്വാഗതം പറയുന്നു. നല്ല പാടം കൺവീനർ ബീന നന്ദി അറിയിക്കും. ഇന്ന് നടന്ന വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ റസൽ സബർമതി റസീഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വേറെസമദ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *