പാചകവാതക വില കുത്തനെ കൂട്ടി

ന്യൂഡല്‍ഹി:പാചകവാതകവില കുത്തനെ കൂട്ടി വീണ്ടും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഇരുട്ടടി.
ഇന്ധന വിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറിന് 49 രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 78.50 രൂപയുമാണ് വര്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറിന് 688 രൂപയും, വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 1229.50 രൂപയുമാകും.2018ൽ ഇതുവരെ എൽപിജി വില കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യമായാണ് ഈ വ‍ർഷം വിലയിൽ വ‍ർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *