കര്‍ഷക ആത്മഹത്യ നടന്ന ഗ്രാമം ദത്തെടുക്കാന്‍ അക്ഷയ് കുമാര്‍

ബോളീവുഡ് സൂപ്പര്‍ താരം അക്ഷയ് കുമാര്‍ കര്‍ഷക ആത്മഹത്യ നടന്ന ഗ്രാമത്തെ ദത്തെടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര യാവത്മാല്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തെയാണ് അക്ഷയ് ദത്തെടുക്കുന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ചേതന്‍ അഭയാന്‍ പദ്ധതി ഭാഗമായിട്ടാണ് അക്ഷയ് കുമാര്‍ ഗ്രാമം ദത്തെടുക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദര്‍ഭ ജില്ലയിലും യാവത്മാല്‍ ജില്ലയിലും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലായി നിരവധി കര്‍ഷകരാണ് ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *